Tag: quốc tế

Cuộc đổ bộ của các thương hiệu quốc tế vào Việt Nam

Theo ông Hùng, các thương hiệu bán lẻ quốc tế vào Việt Nam sẽ tạo sức ép rất lớn lên các nhà bán lẻ trong nước. Bởi lẽ, khối ngoại có tiềm lực tài chính vững mạnh, giàu kinh nghiệm,