Tag: thiết kế in ấn

Hướng dẫn thiết kế & xuất file in kỹ thuật số

Khi thiết kế file in các bạn có thể sử các phần mềm để thiết kế như: ILLUSTRATOR, COREL, PHOTOSHOP… – Yêu cầu khi thiết kế in ấn: + Nếu là ảnh bitmap thì ảnh phải chất lượng cao, kích